ภาษา / Language
ขั้นตอนจองเวลาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ที่มีอายุ 4 ปีขึ้นไป
1.เลือกวัน/เวลาฉีด 2.กรอกข้อมูล 3.ชำระค่าบริการ 390 บาท
เลือกวันที่และเวลา