ภาษา / Language
ขั้นตอนจองเวลาตรวจ Covid-19
1.เลือกวัน/เวลาตรวจ 2.กรอกข้อมูล 3. โอนค่าบริการ 3500 บาท
เลือกวันที่และเวลา